•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

 24.01.2019

                                                      


Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Hlavný cieľ projektu

Realizácia hlavnej aktivity schváleného projektu je zameraná na obstaranie záhradných kompostérov určených na predchádzanie vzniku BRKO vyprodukovaného v domácnostiach, ako aj pri údržbe zelene na obecných pozemkoch nachádzajúcich sa na území obcí zapojených do projektu, ktoré sú členmi Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka – obec Bátorová, obec Čebovce, obec Chrastince, obec Koláre, obec Kosihovce, obec Lesenice, obec Malá Čalomija, obec Seľany, obec Slovenské Ďarmoty a obec Záhorce. Po úspešnej realizácii schváleného projektu obce nebudú zabezpečovať zber a samotné zhodnocoavnie vyprodukovaného BRKO zo záhrad domácnosti nachádzajúcich sa na území obcí zapojených do projektu. V rámci hlavnej aktivity budú na území obcí zapojených do projektu z Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka, do každej domácnosti a pre potreby jednotlivých obcí umiestnených celkovo 1455ks obstaraných záhradných kompostérov v objemovom rozmedzí od 600 L do 1 050 L, ktoré budú obyvateľom obcí zapojených do projektu poskytnuté bezodplatne na základe zápisnice s protokolárnymi prebraniami. Samotné prerozdelenie obstaraných kompostérov sa bude realizovať v závislosti od veľkosti udržiavanej zelenej plochy každej domácnosti.

Nenávratný finančný príspevok: 180 112,21 €

Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci

Operačného programu Kvalita životného prostredia

www.op-kzp.sk                            www.esif.gov.sk                             www.minzp.sk                                 www.malacalomija.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár