•  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy

Zmluvy 2022

  Zmluvy 2021

  Zmluvy

  2018

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor
  MC22022018

  Zmluva o vytvorení webstránky, domény a
  webhostingu

  wbx, s.r.o.
  Ostrovského 2,
  040 01 Košice
  46530622 498 € 22.02.2018 23.02.2018 pdf
  O/3/2018 Zmluva o dielo METAL SERVIS
  Recycling, s.r.o.
  Príboj 549
  976 13 Slovenská Ľupča
  36622630 26.02.2018 27.02.2018 pdf
  Zmluva o dielo
  Vybudovanie chod., oplot. a 
  spevn. plôch v cint. v Malej Čalomiji
  Jozef Šaranko STEAM
  Železničná 6,
  990 01 Veľký Krtíš
  33252459 19995,97 € 31.07.2018 01.08.2018 pdf
  Zmluva o dielo
  Výmena svietidiel
  verej. osvet. v Malej Čalomiji
  Fortunaway, s.r.o.
  Jabloňovce č. 58,
  935 06 Jabloňovce
  50907204 7200 € 14.08.2018 15.08.2018 pdf
  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Jozef Adamkovič zodpovedný auditor Topoľčany 30887232 700 € 06.09.2018 07.09.2018 30.11.2019 pdf
  KRHZ-BB-923/2017 Darovacia zmluva vozidla PRAGA V3S Slovenská republika Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 03.11.2017 08.02.2018 pdf
  PHZ-OPK2-2018/000997-130 Sprievodný list
  k darovacej zmluve č.
  KRHZ-BB-923/2017
  Ministerstvo vnútra SR
  Prezídium Hasičského a
  záchranného zboru
  00151866 08.02.2018 08.02.2018 pdf

  2017

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor
  229/2017/ODDF Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 Banskobystrický samosprávny kraj
  Nám. SNP 23
  974 01  Banská Bystrica
  37828100 1500,00 € 14.06.2017 15.06.2017 1.časť
  2.časť
  Zmluva o umeleckom výkone Terézia Kružliaková
   Bratislava - Petržalka
  Gercenova 3634/6
  350,00 € 07.07.2017 08.07.2017 15.07.2017 pdf
  Zmluva o umeleckom výkone Michal Gábriš
  Gašparovo 162
  976 64 Beňuš
  650,00 € 07.07.2017 08.07.2017 15.07.2017 pdf
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor
  Topoľčany
  30887232 600,00 € 28.09.2017 29.09.2017 30.11.2018 pdf
  Zmluva o dielo PORAGRO, s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06  Bratislava 44147538 11.10.2017 12.10.2017 pdf
  49/2017/001 Zmluva o dielo ZASYS, s.r.o., Východná ul. 3135/36, 934 01  Levice 50931083 39 936,00 € 28.11.2017 29.11.2017 pdf
  TS/245/2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby ZASYS, s.r.o., Východná ul. 3135/36, 934 01 Levice 50931083 28.11.2017 29.11.2017 pdf

  2016

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor
  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva  12.01.2016  13.01.2016 doba neurčitá pdf
  SZH1209201514 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy  23.03.2016  24.03.2016 1.časť
  2.časť
  1611170 Zmluva 05.04.2016 06.04.2016 doba neurčitá pdf
  SZH1209201514 Zmluva o odpadoch  22.04.2016  23.04.2016 doba neurčitá pdf
  301128/2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi  26.05.2016  27.05.2016 doba neurčitá 1.časť
  2.časť
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, č. licencie 491
  Topoľčany
  30887232 600,00 € 22.09.2016 23.09.2016 30.11.2017 pdf
  ZLP-2016-1300 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM DEUS Bratislava 45736359 19.10.2016 20.10.2016 31.12.2019 pdf
  Dohoda o dohraní divadelného predstavenia DIVADLO ŠTEFANA KVIETIKA - občianske združenie, V. Krtíš 42189195 250,00 € 11.11.2016 12.11.2016 pdf
  0002/2017 Nájomná zmluva č. 0002/2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica
  36056006 20,00 €
  03.03.2017
  04.03.2017 31.12.2018 pdf
  Hromadná licenčná zmluva Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,
  Rastislavova 3, 821 08  Bratislava
  00178454 29.12.2016 31.12.2016 01.01.2017 pdf

  2015

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor
  Kúpna zmluva na prevod nehnuteľností Ing. Laura Majerová
  Malá Čalomija 45
  991 08
   700,00 € 18.08.2015  19.08.2015 pdf
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič, audítor
  Topoľčany
  30887232  600,00 € 28.09.2015 29.09.2015 30.11.2016  pdf
  Zmluva o pripojení k IS DCOM DEUS Bratislava 45736359 08.10.2015 09.10.2015 31.12.2015 1.časť
  2.časť
  Zmluva o dielo  30.11.2015  01.12.2015 pdf
  Zmluva o pripojení k IS DCOM  14.12.2015  15.12.2015 doba neurčitá 1.časť
  2.časť

  2014

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor
  č. P-0064740300 Zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a. s.
  Bajkalská 29/A
  821 08  Bratislava
  36284831 nestanovená 05.03.2014 06.03.2014 nestanovený pdf
  Dohoda o odohraní divadelného predstavenia Občianske združenie DIVADLO BEZ GROŠA, Veľký Krtíš 42189195 podľa dohody 02.04.2014 03.04.2014 nestanovený pdf
  Zámenná zmluva o vzájomnom prevode nehnuteľnosti Špunta Viliam, Špuntová Zuzana Zámenná zmluva pozemkov 14.07.2014 15.07.2014 nestanovený pdf
  225410-2014 Úverová zmluva č. 225410-2014 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava

  00682420
  20 268,07 € 30.07.2014 31.07.2014 1.časť
  2.časť
  3.časť
  4.časť
  225429-2014 Úverová zmluva č. 225429-2014 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00682420 3 853,61 € 30.07.2014 31.07.2014 1.časť
  2.časť
  3.časť
  4.časť
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 225410-2014 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00682420 bez uvedenia zmenkovej sumy 30.07.2014 31.07.2014 pdf
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 225429-2014 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00682420 bez uvedenia zmenkovej sumy 30.07.2014 31.07.2014 pdf
  Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 225410-2014 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00682420 30.07.2014 31.07.2014 1.časť
  2.časť
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič audítor, licencia SKAU č. 491 Topoľčany 30887232 500,00 € 21.08.2014 22.08.2014 30.11.2015 pdf
  01/2014 Nájomná zmluva č. 01/2014 Erika Kanalošová, Kosihovce
  Erika Galbáčová, Kosihovce
  podľa zmluvy 30.06.2014 01.07.2014 nestanovený pdf
  Nájomná zmluva Viliam Špunta SHR, Malá Čalomija 103 35985925 podľa zmluvy 16.09.2014 17.09.2014 16.09.2024 pdf
  Kúpnopredajná zmluva Zbiňovec Igor, Družstevná 833/22, Partizánske 11768801 podľa zmluvy  10.11.2014  11.11.2014 pdf
  Zmluva o dielo PROART-projektovanie a realizácia stavieb,s.r.o. 35926082 3 480,00 € pdf

  2013

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor
  01/2013 Nájomná zmluva COOP Jednota, spotrebné družstvo, Svätotrojičné nám. 22, Krupina 00169021 45,60 € 07.02.2013 08.02.2013 doba neurčitá pdf
   109524-2013 Úverová zmluva č. 109524-2013 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00682420 8 080,61 € 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 1.časť
  2.časť
  3.časť
  4.časť
   109559-2013 Úverová zmluva č. 109559-2013 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00682420 1 616,12 € 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 1.časť
  2.časť
  3.časť
  4.čas
   109567-2013 Úverová zmluva č. 109567-2013 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00682420 12 731,15 € 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 1.časť
  2.časť
  3.časť
  4.čas
   109575-2013 Úverová zmluva č. 109575-2013 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00682420 2 346,23 € 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 1.časť
  2.časť
  3.časť
  4.časť
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 109524-2013 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00682420 bez uvedenia zmenkovej sumy 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 pdf
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 109559-2013 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00680420 bez uvedenia zmenkovej sumy 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 pdf
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 109567-2013 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00680420 bez uvedenia zmenkovej sumy 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 pdf
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 109575-2013 SZRB, a. s.
  Štefánikova 27
  Bratislava
  00680420 bez uvedenia zmenkovej sumy 08.07.2013 09.07.2013 31.12.9999 pdf
  Nájomná zmluva Viliam Špunta SHR
  M. Čalomija 103
  991 08  Lesenice
  35985925 podľa zmluvy  29.11.2013  30.11.2013  01.12.2023 pdf
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič
  audítor, licencia SKAU, č. 491 Topoľčany
  30887232 500,00 € 11.12.2013 12.12.2013 20.12.2014 pdf
  Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 4800044 Pôdohospodárska platobná agentúra
  Dobrovičova 12
  815 26  Bratislava
  30794323 20 268,07 € 11.12.2013 12.12.2013 nestanovený 1.časť
  2.časť
  3.časť
  4.časť
  5.časť
  Dodatok k zmluve č. 446/09 Cenník služieb - rok 2014 Marius Pedersen, a. s.
  Škultétyho 37, Veľký Krtíš
  34115901 podľa Cenníka služieb 26.11.2013
  27.11.2013
  31.12.2014 pdf

  2012

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor
   Dodatok k
  zmluve č. 446/09
   Cenník služieb - rok 2012  Marius Pedersen, a. s.
  Škultétyho 37
  Veľký Krtíš
   34115901  podľa Cenníka služieb  03.02.2012  04.02.2012  31.12.2012  pdf
   4800025  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  Pôdohospodárska platobná agentúra
  Dobrovičova 12
  Bratislava 1
   30794323  12 731,15 €  19.04.2012  20.04.2012  nestanovený 1.časť
  2.časť
  3.časť
  4.časť
  5.časť
   642/2012/ODDRHA  Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2012  BBSK
  Nám. SNP 23
  Banská Bystrica
   37828100  500,00 €  27.06.2012  28.06.2012 1.časť
  2.časť
   4800024  Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku  Pôdohospodárska platobná agentúra
  Dobrovičova 12
  Bratislava 1
   30794323  8 080,61 €  09.07.2012  10.07.2012  nestanovený 1.časť
  2.časť
  3.časť
  4.časť
  5.časť
   Zmluva o elektronickej komunikácii  Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
  Einsteinova 25
  Bratislava
   35942436  nestanovená  24.07.2012  25.07.2012  nestanovený 1.časť
  2.časť
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia SKAU č. 491, Topoľčany 30887232 300,00 € 25.11.2012 26.11.2012 28.11.2012 pdf
  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia SKAU, č. 491, Topoľčany 30887232 300,00 € 28.11.2012 29.11.2012 30.11.2013 pdf
  Dodatok k
  zmluve č. 446/09
  Cenník služieb - rok 2013 Marius Pedersen,a. s. Škultétyho 37, Veľký Krtíš 34115901 podľa Cenníka služieb 12.12.2012 13.12.2012 31.12.2013  pdf

  2011

  Číslo zmluvy Názov zmluvy Zmluvná strana IČO Cena vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor
   5214632  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - OcÚ+KD  Stredoslovenská energetika, a. s.
  Žilina
   36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny  10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf
   5214626  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Šatňa TJ  Stredoslovenská energetika, a. s.
  Žilina
   36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny  10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf
   5214633  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Spoločenský dom  Stredoslovenská energetika, a. s.
  Žilina
   36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny 10.07.2011 01.01.2012  31.12.2013  pdf
   5214638  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Dom smútku  Stredoslovenská energetika, a. s.
  Žilina
   36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny  10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf
   5214635  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Požiarna zbrojnica  Stredoslovenská energetika, a. s.
  Žilina
   36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny  10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf
   5214634  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - VO  Stredoslovenská energetika, a. s.
  Žilina
   36403008  podľa Cenníka dodávky elektriny  10.07.2011  01.01.2012  31.12.2013  pdf

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08.00 - 12:30 13:30 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 12:30
  Streda: 08:00 - 12:30 13:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:30

  Fotogaléria

  Kalendár