•  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvanka ustanovujúce zasadnutie OZ

 25.11.2022

Obec Malá Čalomija 46, 99108  

                                                                            P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať

dňa 27.11.2022 so začiatkom o 13,30 hod. v sále kultúrneho domu.

Ján Šimko v.r.

                                                                                                                              starosta obce 

Program zasadnutia OZ:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Určenie zapisovateľa

  3. Výsledky volieb a zloženie sľubu

  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ

  6. Vystúpenie novozvoleného starostu

  7. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice

  8. Voľba komisie

  9. Určenie platu starostu

10. Rôzne

11. Schválenie uznesení

12. Záver

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 12:30 13:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:30
Streda: 08:00 - 12:30 13:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:30

Fotogaléria

Kalendár